دانلود کاتاهای ابتدایی (تایکیوکو سونو ایجی، نی ،سان)

 ۱- تایکیوکو سونو ایچی (Taikyoku Sono Ichi)

دانلود با کیفیت 320*480     دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640

 

۲-تایکیوکو سونو نی(Taikyoku Sono Ni)

دانلود با کیفیت 320*480    دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640

 

۳-تایکیوکو سونو سان (Taikyoku Sono San)

دانلود با کیفیت 320*480     دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640


دانلود کاتاهای سوکوگی تای کیوکو سونو ایچی ، نی ،سان

4- سوکوگی تای کیوکو سونو ایچی (Sokugi Taikyoku Sono Ichi)

دانلود با کیفیت 320*480    دانلود کیفیت 360*640  

 

5-  سوکوگی تای کیوکو سونو نی (Sokugi Taikyoku Sono Ni)

دانلود با کیفیت 320*480    دانلود کیفیت 360*640  

 

6- سوکوگی تای کیوکو سونو سان (Sokugi Taikyoku Sono San)

دانلود با کیفیت 320*480       دانلود کیفیت 360*640 


دانلود کاتاهای پینان سونو ایچی ، نی ، سان ، یون ، گو

7- پینان سونو ایچی (Pinan Sono Ichi)

دانلود با کیفیت 320*480     دانلود کیفیت 360*640     دانلود کیفیت 480*640

 

8- پینان سونو نی (Pinan Sono Ni)

دانلود با کیفیت 320*480      دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640

 

9- پینان سونو سان (Pinan Sono San)

دانلود با کیفیت 320*480     دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640

 

10- پینان سونو یون (Pinan Sono Yon)

دانلود با کیفیت 320*480    دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640

 

11- پینان سونو گو (Pinan Sono Go)

دانلود با کیفیت 320*480     دانلود کیفیت 360*640    دانلود کیفیت 480*640


دانلود کاتاهای سان چین، تنشو، یانتسو، تسوکینو کاتا، سای ها

دانلود کاتاهای سای ها، گیگ سای دای، گیگ سای شو، سی ان چین

آموزش کیوکوشین، مقاله های ورزشی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کیوکوشین ماتسویی ایچی گکی الیگودرز است. || طراح قالب avazak.ir