در افراد مسن به دلیل پوکی استخوان، شکستگی لگن شایع است و این موضوع باعث نگرانی سالمندان می شود، زیرا این شکستگی باعث ناتوانی دائمی و افسردگی شخص می گردد و فرد نیاز به کمک دیگران، برای انجام کارهای روزانه خود دارد.
در این مطلب، برای پیشگیری از شکستگی استخوان لگن، 19 نوع تمرین ورزشی تعادلی و قدرتی را بیان می کنیم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: آسیب شناسی ورزشی، پزشکی و ورزش، فیزیولوژی ورزشی، ورزش درمانی،
برچسب ها: ورزش های تعادلی، شکستگی لگن، کشش مفصل،

تاریخ : چهارشنبه 19 مهر 1396 | 11:50 ق.ظ | نویسنده : سن سی کریوند | نظرات
ىکى از نىازمندى هاى دانش آموزان رشتهٔ تربىت بدنى آشناىى با عملکرد دستگاه هاى مختلف بدن و آگاهى از عملکرد آنها،به وىژه عمل ماهىچه ها، دستگاه عصبى و قلب و عروق و تنفساست کاربرد اىن اعضا در حرکت انسان به هنگام ورزشبسىار زىاد و تأثىرگذار است از اىن رو، آگاهى از عمل اىن دستگاه ها در بدن و نقشو ارتباط هر ىکبا دىگرى، اهمىّت زىادى دارد در اىن کتاب سعى شده است، به منظور دسترسى به هدففوق، از تصاوىر واضح و قابل درکمربوط به مباحثارائه شده استفاده شود اما استفاده از نرم افزارهاى آموزشى، مانند اسلاىد، فىلم و دىگر وساىل کمک آموزشى، که در واحدهاى آموزشى وجود دارد،مى تواند به درک بهتر مباحثاىن درس کمک کند
ادامه مطلب

طبقه بندی: فیزیولوژی ورزشی، کتاب‌های ورزشی،

تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 03:59 ب.ظ | نویسنده : سن سی کریوند | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.